Retourneringsbeleid

Als consument kun je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen
na totstandkoming van de huurovereenkomst middels een e-mail te sturen
naar [email protected]. Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand
modelformulier:
Modelformulier voor ontbinding/ herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wil
ontbinden/herroepen.
Aan: Bedden Online B.V., t.a.v. de afdeling Retouren, Kanaal van Steenenhoek N.z. 4, 4203 NR Gorinchem,
NEDERLAND

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende producten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_______________________________
Naam/Namen consument(en)_____________________________________
Ons Adres consument(en)__________________________________________
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
___________________________________________
Datum______________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
2. Wanneer jij ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn
geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet
van jouw herroepingsrecht.
3. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht
op de in de wet voorgeschreven wijze en je wil vervolgens toch de huurovereenkomst
ontbinden, dan moet jij de kosten betalen voor het retour halen van het product.